+372 56 21 1146 info@agilecoach.ee

KEs on Agile Coach

Agile coach: The individual is an agile expert who provides guidance for new agile implementations as well as existing agile teams. The agile coach is experienced in employing agile techniques in different environments and has successfully run diverse agile projects. The individual builds and maintains relationships with everyone involved, coaches individuals, trains groups, and facilitates interactive workshops. The agile coach is typically from outside the organization, and the role may be temporary or permanent.

― Scott M. Graffius, Agile Transformation: A Brief Story of How an Entertainment Company Developed New Capabilities and Unlocked Business Agility to Thrive in an Era of Rapid Change

Mida Agile Coach teeb

Alustame sellest, mida Agile Coach ei ole. Ta ei ole:

 • äricoach (business coach)
 • isiklik coach (personal coach)
 • terapeut
 • ainult professionaalne coach (professional coach)
 • ainult konsultant

Agile Coach on võimeline vahetama oma rolli vastavalt situatsioonile (tihti ka ühe coaching sessiooni jooksul) ja olema vaheldumisi üks neist rollidest:

 • mentor
 • koolitaja/õpetaja
 • konsultant või nõuandja
 • professionaalne coach
 • organiseerija (facilitator)
 • evangelist (kes insprireerib ja motiveerib)
 • jne

Seetõttu on Agile Coachi roll väga erinev klassikalise coachi rollist. Muidugi on erinev ka valdkond – Agile Coach keskendub inimese/meeskonna/organisatsiooni agiilse teekonna juhendamisele ja aitamisele.

Agile Coachi roll nõuab sügavaid teadmisi agiilsetest praktikatest, mudelitest, tööriistadest, samuti meeskondade ja organisatsiooni juhtimisest ja mudelitest, jpm. Need teadmised kogunevad pika ajaperioodi jooksul  kogemuste ja pideva õppimise abil.

9 eri rolli

Agile Coach vahetab erinevaid rolle vastavalt vajadusele – sõltuvalt kliendist ja situatsioonist. On tähtis teadvustada, milliseid rolle sa Agile Coachina parajasti täidad ja miks.

Ise leian ennast kõige sagedamini keskmisest veerust – Coach, Teacher ja Technical Advisor, aga muidugi läheb aeg-ajalt vaja kõiki üheksat.

Facilitator, Counselllor ja Coach loovad pikas perspektiivis rohkem väärtust, sest annavad kliendile tööriistad ja oskuse asju ise teha. 

Modeller, Hands-on Expert ja Technical Advisor on lühema mõjuga, sest kliendile öeldakse rohkem ette mida tuleb teha. Aga ka neid läheb vahest vaja.

 

Mida peab Agile Coach oskama

Iga Agile Coach peaks teadma ja olema kasutanud tööriista Agile Coaching Growth Wheel, mis aitab teha eneseanalüüsi ja kaardistada oma tugevad küljed ja leida üles edasiarendamist vajavad oskused. 

Agile Coach peab olema ekspert mitmes  erinevas valdkonnas, nii tehnilistes kui klassikalise coach’ingu vallas. Ülevaate peamistest kompetentsidest annab allolev raamistik, kus on neli põhijaotust. Agile Coachil peaks olema vähemalt üks kompetents igas kvadrandis.
Vaata rohkem lehelt https://dandypeople.com/blog/agile-coaching-in-a-nutshell/

 

Korduvad küsimused

Mis vahe on Scrum Masteril ja Agile Coachil?

Üldjoontes on need sarnased rollid, sest mõlemad vastutavad agiilse mõtteviisi ja praktikate juurutamise eest. Iga Agile Coach on kord alustanud Scrum Masteri rollist. Peamine erinevus on tegutsemise ulatuses, kogemuses ja mõjualas:

 • Scrum Master töötab püsivalt kas ühes või  maksimaalselt kahes-kolmes tiimis, teades kõiki tiimiliikmeid ja projekti läbi ja lõhki. Agile coach tegutseb aga tihti  laiema ulatusega, töötab rohkemate tiimidega ja koos juhtkonnaga.
 • Agile Coach teeb tiimide Scrum Masteritega tihedat koostööd, need kaks rolli täiendavad üksteist agiilsel  teekonnal
 • Agile Coachil on vähemalt 5+ aastat kogemust, töötades erinevate agiilsete raamistikega (Scrum, Kanban, XP, Lean, LeSS, jne)
 • Agile Coach keskendub lisaks meeskondade toetamisele rohkem organisatsioonis agiilse töömeetodi juurutamisele
 • Agile Coach võib olla sisemine ja töötada püsivalt ühes organisatsioonis või olla väline ekspert, keda kaasatakse kindla eesmärgiga mingi ajaperioodi jooksul.
Mis on Agile Coachi roll ja vastutus?
 • Tõsta erinevate meeskondade ja üksikisikute teadlikkust oma tugevustest ja nõrkustest, et lihtsustada nende teekonda agiilse mõtteviisi suunas
 • Juhendada ja aidata välja valida järgmiseid samme, et agiilsuse kasutegurid oleksid maksimaalsed
 • Kasvatada tervislikku grupidünaamikat
 • Pakkuda uusi tööriistu ja tehnikaid (nt töötubade, agiilse planeerimise, jne jaoks).
 • Aidata agiilset mudelit skaleerida ja tagada organisatsiooni sees agiilsete tiimide ühine sujuv koostöö kasutades nt Scaled Agile Frameworki (LeSS,  Nexus, jt).
Mis on Scrum?

Scrum on agiilne arendusraamistik, mis efektiivsuse tõstmiseks jagab suured protsessid väikesteks tükkideks ja tugineb efektiivsel tiimitööl ja kõrge väärtuse loomisel.

Scrum on laialdaselt kasutusel tarkvaraarendamise metoodikana, võimaldades toodete loomist maksimaalse loomingulisuse ja efektiivsusega.

https://www.scrum.org/resources/what-is-scrum

Mis on Scrum väärtused?

 • Julgus (Courage) –  Scrumi tiimiliikmed julgevad teha õiget asja ja pista rinda keeruliste probleemidega
 • Fookus (Focus) – Igaüks fokusseerub sprindi töödele ja tiimi eesmärkidele
 • Pühendumine (Commitment) – Isiklik pühendumine Scrum tiimi eesmärkidele
 • Austus (Respect) – Scrumi tiimiliikmed austavad üksteist kui võimekaid, sõltumatuid isikuid
 • Avatus (Openness) – Scrum Tiim ja võtmeisikud on pidevalt avatud ja läbipaistvad tööde seisu ja väljakutsete osas.

https://guntherverheyen.com/2013/05/03/theres-value-in-the-scrum-values/

It doesn’t matter how good you are today; if you’re not better next month, you’re no longer agile.

- Mike Cohn, Agile trainer and author

Merle profiilipilt väike

Iga uus kontakt on võimalus uueks ja põnevaks koostööks - kirjuta või helista mulle ja arutame kuidas saaksin Sind aidata. 

Esimene konsultatsioon ja pakkumise tegemine on alati tasuta. 

Ole kursis agiilse maailmaga - liitu uudiskirjaga

Ole kursis agiilse maailmaga - liitu uudiskirjaga

Teavitan Sind värsketest blogipostitustest, uuringutest ja trendidest agiilse tarkvaraarenduse teemadel.

Aitäh, et liitusid!