+372 56 21 1146 info@agilecoach.ee

Arendusmeeskonna

Agile Coaching

Agile Coach / Scrum Masteri roll

Agile Coach / Scrum Master toob arendusmeeskonda oma agiilse tarkvaraarenduse kogemuspagasi ja erinevad meetodid. Igas agiilses arendusmeeskonnas peab keegi kandma Scrum Masteri rolli, kes juhendab, annab nõu, mentordab ja coachib meeskonnaliikmeid. Meeskond võib olla kas värskelt kokkupandud ja veel vähese agiilse arenduse kogemusega või juba kogenud tiim, loeb vaid soov õppida ja  areneda.

Agile Coachingu eesmärgiks on viia meeskond uuele arengutasemele nii efektiivsuse, mõtestatuse kui ka töörõõmu mõõtmes.

Edukas Agile Coach on konkreetses tiimis oma töö teinud 3-6 kuuga ja pole seejärel enam tiimile vajalik. Sageli on Agile Coachingu teenuse osaks ka Scrum Masteri 1-1 mentorprogramm.

Let the team decide

Iga arendustiim peab ise leidma omaenda tee agiilsuseni, pidevalt peegeldades ja hinnates hetkeolukorda ja leides üles õiged kohad, kus tuleb edasi areneda.

Seejuures on tähtis, et hindamist ei teeks mõni meeskonnaväline isik vaid et tiim hindaks ennast ise ja teeks oma otsused ise.

Agile Coachi ülesanne on aidata hindamisprotsessi läbi viia ja arenguteekonda juhendada.  

Agile Coaching teenuse kirjeldus

Tiim koosolekul

Olemasoleva protsessi kaardistamine

Agile Coach-i esimene ülesanne on teha endale selgeks kliendi ärilised eesmärgid ja arendustiimi tööprotsess. Tiim võib olla kas värskelt kokkupandud või juba kogenud tiim, kelle eesmärgiks on viia oma efektiivsus uuele tasemele.

Kaardistamise viin läbi võtmeisikute intervjuude ja kogu meeskonda kaasava töötoa abil.

Kaardistamise töötoa eesmärgid

  • Kaardistada tiimi takistused, riskid, nõrkused ja tugevused
  • Otsustada, mis aspektid vajavad kõige kiiremini arendamist
  • Valida, milliseid praktikaid järgmisena kasutusele võtta
  • Koostada tegevuskava, mida tuleks teha esimeste sammudena
  • Jagada kogemusi ja õppida
  • Leida uusi ideid, mida võiks ellu viia

Töötuba annab ka meetodid ja vahendid kuidas ise tulevikus samasuguseid hindamisi läbi viia ja seeläbi pidevalt areneda.

Töötoas osalejatel tekib ülevaade oma meeskonna hetkeolukorrast agiilsel teekonnal ja arenguvõimalustest.. Töötoa lõpuks valmib konkreetne tegevuskava, mis on koostatud tiimi enda poolt ja millele on kõik liikmed pühendunud.

Sobiva arendusmetoodika valik

Eri arendustiimidel on sõltuvalt äripoole vajadustest erinevad agiilsed arendusmetoodikad, nt Scrum, Kanban, ScrumBan, XP või erinevad hübriidid. Kogenud tiimid täiendavad teadlikult ja pidevalt oma tööprotsessi, liikudes oma arengus pidevalt edasi.

Aitan meeskonnal välja valida ja täiendada oma arendusmetoodikat, mis sobib nende vajadustele kõige paremini.

tiim kontoris
mobiil ja kaekell

Tegevuskava ja parimate praktikate juurutamine

Tutvustan meeskonnale praktiliste näidete abil, millised on parimad praktikad, mis moodustavad efektiivse arendusmeetodi vundamendi. Analüüsime ühiselt, millist kasu mingi praktika tiimile toob ja kui olulised need hetkeolukorras tiimile on.

Liidame parimad praktikad ja töötoa tulemusena valminud tegevuskava ja alustame väikeste sammudega tööprotsessi parendamist. Sel perioodil juhendan, olen tiimiliikmetele mentoriks ja coach-iks nii ühiselt kui ka 1-1 koosolekutel.

Coachingu kestus ja tulemus

Arendustiimi coachingu periood kestab tavaliselt 3-4 kuud. Peale seda on tiim oma algsed eesmärgid saavutanud ja uuenenud tööprotsess täielikult omandatud. Perioodi lõpus mõõdame tulemusi ja tähistame saavutusi.

Seejärel jätkab tiim oma tavapärast tööd, kus pidev õppimine ja areng on nüüdseks tööprotsessi lahutamatu osa.

Edukas Agile Coach on konkreetses tiimis oma töö teinud 3-4 kuuga ja pole seejärel enam tiimile otseselt vajalik. Tihti sisaldub coachingus ka uue Scrum Masteri mentorprogramm.

tekst passion led us here
Agiilsed koolitused step by step

Agiilsed koolitused

Blog: Kes on Scrum Master

Kes on Scrum Master?

Agile Coaching Competency Framework

Mis on Agile Coach

Merle profiilipilt väike

Iga uus kontakt on võimalus uueks ja põnevaks koostööks – kirjuta või helista mulle ja arutame kuidas saaksin Sind aidata.

Ole kursis agiilse maailmaga - liitu uudiskirjaga

Ole kursis agiilse maailmaga - liitu uudiskirjaga

Teavitan Sind värsketest blogipostitustest, uuringutest ja trendidest agiilse tarkvaraarenduse teemadel.

Aitäh, et liitusid!