+372 56 21 1146 info@agilecoach.ee

Agiilsuse koolitused

Meeskonnakoolitused

Siit leiad teistmoodi koolituspaketid kui IT koolitusturul tavaliselt. Siin ei ole avatud saalikoolitusi, kuhu tööandja saadab ühe või mõned töötajad osalema ja kus fookus on üksikisiku individuaalsel arengul.

Olen näinud, et tarkvaraarenduse meeskondadel on tegelikult vaja midagi muud – neil on vaja meeskonnana ühiselt ära lahendada konkreetsed probleemkohad ja nad teavad tihti juba enne koolitusele tulemist, mis need on. Vaja on võtta aeg, õppida veidi juurde toetavat teooriat, saada praktilisi näiteid kuidas teised meeskonnad on samu probleeme edukalt lahendanud ja mis kõige tähtsam – leida lahendustee oma meeskonna jaoks ja mööda seda koos edasi liikuda. Selline lähenemine on meeskonna arengu jaoks kõige efektiivsem. Seepärast keskendun meeskondadele tervikuna ja olen kokku pannud kolme eri eesmärgiga koolituspaketid:

 

Baaskoolitused

Agiilsuse baaskoolitused on sissejuhatavad ülevaatlikud koolitused, mis annavad ühest agiilsuse valdkonnast tervikpildi. Need koolitused sobivad hästi tiimiüritustele, bootcamp-idele, aga ka lihtsalt meeskonna koolituspäeva üheks osaks. Tänu laiale teemakäsitlusele on baaskoolituste eesmärgiks avardada agiilse maailma silmaringi, pakkuda inspiratsiooni ja uusi ideid ning jagada praktilisi näiteid. 

Tihti tunnevad osalejad pärast baaskoolitust, et mõne rohkem huvitava teema käsitlus jäi liiga lühikeseks ja soovivad sellega süvitsi edasi minna. Sellisel juhul on võimalik valida järgmiseks sammuks ühele teemale fokusseeritud töötoa koolitus.

Agiilsuse ja tooteomaniku baaskoolitused sobivad kõigi valdkondade meeskondadele, Scrum Masteri baaskoolitus peamiselt IT meeskondadele.

scrum master rollikoolitus
scrum master rollikoolitus
scrum master rollikoolitus

Töötoad

Meeskonna töötoad keskenduvad ühe igapäevatöös esineva probleemi läbiuurimisele ja lahendamisele. Neid võib nimetada ka rätsepkoolitusteks, sest nad koosnevad 80% meeskonna ühisest töötoast ja 20% toetavast teooriast. Agiilse arenduse töötoad on mõeldud peamiselt tarkvaraarenduse meeskondadele ent mõned töötoad on ka üldisemad ja sobivad kõigis valdkondades kasutamiseks (nt Retro koosoleku töötuba, Vaba teema töötuba).

Töötuba võib läbi viia meeskonna tavalisel tööpäeval, kus võetakse ühiselt aeg ja keskendutakse ühisele analüüsile ja lahenduste leidmisele. Aitan töötuba läbi viia pakkudes sobivat formaati, teemaga seotud teooriat, metoodikaid ja tehnikaid ning praktilisi näiteid. Pakun välja erinevaid lahendusvariante, et meeskonnal tekiks hea taustainfo omaenda lahendustee leidmiseks ja otsuste tegemiseks.

Juhul kui valmiskujul töötubadest sobivat ei leidu, saan koostada töötoa vastavalt meeskonna soovile.

scrum master rollikoolitus
scrum master rollikoolitus
scrum master rollikoolitus
scrum master rollikoolitus
scrum master rollikoolitus
scrum master rollikoolitus
Töötuba

Agiilse arenduse mõõdikud (tulekul)

Töötuba

Kanban meetod (Tulekul)

Töötuba

Skoobi juhtimine (tulekul)

Rollikoolitused

Rollikoolitused on põhjalikud teadmiste ja oskuste koolitused arendusmeeskonna agiilsete rollide kohta. Teemasid käsitletakse süvitsi ja koolituse eesmärgiks on anda terviklik arusaam, mis on Product Owneri (ehk tooteomaniku) või Scrum Masteri rolli ülesanded ja vastutusvaldkond. Koolitused sisaldavad ühe teemana Scrum meetodi kasutegurite sisulist mõistmist ja Scrumi rakendamise harjutamist, aga on sisult universaalsed ja sobivad ka teiste agiilsete arendusmeetodite kasutajatele.

Osalejad saavad ka praktilisi nõuandeid Product Owneri ja Scrum Masteri sertifikaatide eksami tegemise ja online harjutustestide kohta, soovi korral saab juurde tellida ka eksamivoutšerid.

Agiilsete rollide koolitused on mõeldud tarkvaraarenduse valdkonna spetsialistidele.

scrum master rollikoolitus
scrum master rollikoolitus

Saada sisekoolituse soov:

Registreeru avalikule koolitusele:

põhjust, miks valida just neid koolitusi

1

Meeskonnakoolitused on mõeldud ühele koos töötavale tiimile. Erinevalt saalikoolitustest, kus on koos palju erinevaid omavahel võõraid inimesi, keskendun esmajoones ühe tiimi arengule ja suhetele. Eelistan viia koolitust läbi tellija ruumides ja tavapärases töökeskkonnas, et kõik osalejad tunneksid ennast mugavalt ja viibiksid tuttavas keskkonnas. 

Agiilsuse koolitused keskenduvad ühe meeskonna vajadustele ja annavad võrreldes üldise saalikoolitusega kordades rohkem väärtust.

2

Kõigile inimestele meeldib mängida mänge, see toob välja nende loomulikud soovid sotsialiseeruda, ennast väljendada ja koostööd teha. Mängulisus ja visualiseerimine aitavad inimestel paremini aru saada hetkeolukorrast, omavahel suhestuda ja otsuseid teha. Mängulisus aitab luua avatud ja turvalist atmosfääri, kus inimesed on motiveeritud arenema, annavad ausat tagasisidet ja keskenduvad koostööle. 

Koolituste töötoad kasutavad tulemusteni jõudmiseks mängutehnikaid ja spetsiaalseid mängukaarte, kaasates kõiki tiimi liikmeid võrdselt ja andes võimaluse tugevdada meeskonnaliikmete vahelisi suhteid.

3

Iga meeskond, kes soovib muutuda oma igapäevatöös ja otsustes agiilsemaks, peab endalt aeg-ajalt küsima:

  • Kui agiilne meie meeskond on? Kui agiilne ma ise olen?
  • Millisel suunal me tahaksime muutuda agiilsemaks? Miks? Mis kasu see meile toob?
  • Mida me saaksime selleks teha? Mis on meie järgmised sammud?

Agiilsuse töötuba aitab meeskonnal neile küsimustele vastused leida.

4

Agiilsed meetodid ja raamistikud nagu Scrum, Kanban, XP või LeSS ei ütle sulle imeretsepti kuidas oma agiilsust suurendada. Nad pakuvad eri praktikaid, rolle, tegevusi ja neid kokku siduvat struktuuri, aga nad ei ole valmisretseptid, mida saab üks-üheselt kohe kasutama hakata. Iga meeskond on erinev ja vajab omaenda retsepti ehk sobivat metoodikat.

Töötoad aitavad leida meeskonnale sobiva agiilse arendusmetoodika ja annavad konkreetse tegevuskava kuidas oma agiilsust suurendada.

5

Agiilsuse põhitõed ütlevad, et iga indiviid ja iga meeskond peab leidma omaenda tee agiilsuseni. Selleks tuleb regulaarselt hetkeolukorda analüüsida ja leida üles õiged suunad, kuhu tuleb edasi areneda. Seejuures on tähtis, et sellist hindamist ei teeks kõrvalt mõni väline konsultant vaid et meeskond hindaks ennast ise.

Töötoad on üles ehitatud avatud formaadis, andes meeskonnale oskused ja vahendid ise tulevikus samasuguseid töötubasid läbi viia ja seeläbi pidevalt edasi areneda.

Merle profiilipilt väike

Iga uus kontakt on võimalus uueks ja põnevaks koostööks - kirjuta või helista mulle ja arutame kuidas saaksin Sind aidata. 

Esimene konsultatsioon ja pakkumise tegemine on alati tasuta. 

Ole kursis agiilse maailmaga - liitu uudiskirjaga

Ole kursis agiilse maailmaga - liitu uudiskirjaga

Teavitan Sind värsketest blogipostitustest, uuringutest ja trendidest agiilse tarkvaraarenduse teemadel.

Aitäh, et liitusid!