+372 56 21 1146 info@agilecoach.ee

Merle Randlepp

Agile Coach

Merle Randlepp

Agile Coach

Mis on RICE mudel tootearenduses?

märts 22, 2024 | Tarkvaraarendus

154 Views

Tootearenduses ei ole meil kunagi piisavalt aega ega raha, et kõiki soove ellu viia. Tooteomanikud kaaluvad pidevalt, milliseid arendusi teha ja millised tegemata jätta ning õigeid otsuseid ei ole sugugi lihtne teha. RICE mudel aitab meil tööde prioriseerimisel kiiremini õigemaid otsuseid teha. Selles blogipostis räägin RICE mudeli kasulikkusest, ülesehitusest, kohandamisest ja kasutusele võtmisest. Siit leiad ka mitu tööriista: RICE mudeli tabeli, mudeli loomise töötoa juhendid ja mudeli spikri.

Prioriteetide seadmise kunst on üks olulisemaid võtmetegevusi tootearenduses. Seejuures ei peaks me püstitama küsimust kujul “Kas see arendusidee on hea või halb?” vaid pigem “Milline arendustööde järjekord loob kõige suuremat äriväärtust?”.

Seetõttu on oluline kasutada tootearenduses kindlat prioriseerimise meetodit ja mitte tugineda otsustes pelgalt kõhutundele. Erinevaid prioriseerimise tehnikaid on mitmeid ja RICE mudel on tarkvaraarenduses üks populaarsemaid.

Erinevad prioriseerimise meetodid. Autori pilt.

Miks on RICE mudel kasulik?

Prioriteetide seadmine on keeruline ülesanne, sest mängus on nii palju erinevaid faktoreid, millega peab arvestama. Me peame arvestama oma klientide ja lõppkasutajate huve, ettevõtte ärihuve ja samuti tehnilisi aspekte nagu innovatsioon, kiirus, töökindlus, jpm.

Nii paljude eri tegurite korral on loomulik, et ilma kindla meetodita võib aruteludele kuluda ebamõistlikult palju aega ja lõpuks puudub ikkagi kindlus tehtud otsuste õigsuses.

Liigagi tihti olen näinud arendustööde nimekirja (Product Backlog’i), mille tipp koosneb ca 50-st tööst prioriteediga “kõrge”. Kuidas siis nende 50 töö hulgast valida, mida järgmisena teha? Paljud prioriseerimise meetodid aitavad meil arendustöid vaid lahterdada (nt kõrge/keskmine/madal prioriteet), aga ei anna meile tulemuseks tööde tegemise järjekorda.

Lisaks tunduvad tihti arendustööde omavahelised võrdlemised “õunte ja apelsinide” probleemina, sest kvalitatiivseid hinnanguid on keeruline anda ja põhjendada.

Seega kui me leiame viisi kuidas panna kvalitatiivset infot numbrilisse mudelisse, siis see aitab saavutada meie lõppeesmärki: määrata kindlaks arendustööde parim järjekord.

Selleks ei pea looma ülikeerulist mudelit, mis arvestaks kümnete eri teguritega. On palju lihtsam viis ja selleks on sinu vajadustele kohandatud RICE mudel.

RICE skoori arvutamise valem. Autori pilt.

Mis on RICE mudeli sisu ja millal seda kasutada?

RICE mudel pakuti esimest korda välja Intercomi tooteomaniku Sean McBrid poolt 2010-ndate keskel.

RICE mudel saavutas kiiresti suure populaarsuse ja aaaste jooksul on seda nii lihtsustatud, täiendatud kui ka eri moel kohandatud. Seepärast leiadki otsisõnadega “RICE prioritization”, “RICE model” või “RICE method” üpris mitmeid eri versioone. Põhimõtteline tuum on jäänud aga alati samaks – RICE mudel koosneb neljast põhifaktorist, mille esitähtedest mudeli nimetus tuleneb:

 • REACH – Kui paljusid inimesi see mõjutab?
 • IMPACT – Kui palju see mõjutab? Kui suur on mõju?
 • CONFIDENCE – Kui kindel oled kahe eelmise faktori (REACH ja IMPACT) hinnangus?
 • EFFORT – Kui palju jõupingutust see nõuab?

RICE mudelit on mõistlik kasutada ainult pikema ajaperioodi tööde prioriseerimisel – 1 kvartal kuni 3 aastat. RICE mudeliga prioriseerimine ei asenda sprindi planeerimist ega sprindi tööde hinnanguid. 

 

RICE prioriseerimise näide

 

RICE mudeli näide. Autori pilt.

RICE mudeli kasutamine aitab ka kokku hoida tööde analüüsile kuluvat aega.

Ideaalis võiks RICE skoor tööl küljes olla ENNE töö detailide täpsustamist ja väiksemaks tükeldamist (story slicing).

Juhul kui RICE skoorid on varakult töödele külge pandud, siis ei raiska me asjatult aega liiga väikse RICE skooriga tööde analüüsile kuna vabalt võib juhtuda, et seda tööd ei hakata veel niipea tegema või otsustatakse hiljem seda üldse mitte teha.

Näide RICE mudeli kasutamisest Scrum arendusraamistikus. Autori pilt.

RICE mudeli kohandamine

Nagu varem mainitud, siis algset RICE mudelit on eri viisidel kohandatud ja iga ettevõte, kes tahab RICE mudelit kasutusele võtta, peaks sedasama tegema. Lisan siia mõned variandid, mida saad oma valiku tegemisel kaaluda, aga need ei ole kindlasti lõplik hulk võimalusi.

REACH – Kui palju inimesi see mõjutab?

Valik A: Lihtne skaala

 • 4 – kõik teie praeguse toote kasutajad
 • 2 – osad teie praeguse toote kasutajad
 • 1 – uued kasutajad, kes praegu veel pole teie tootes

Valik B: Number

 • Klientide arv, kes seda võimalust kasutama hakkavad (nt 500, 3000)
 • % kõigist klientidest, kes seda võimalust kasutama hakkavad (nt 500*30%=150)

Valik C: Number + Ajaperiood

Klientide arv, kelleni teatud aja jooksul (kuu, kvartal, aasta) jõutakse

Variant D: Klientide kaalud

Kaalud:

 • 0,5, 1, 2, 4, 8 (kahe astmed) või
 • 1, 2, 3, 5, 8 (fibonacci)

Seda funktsiooni vajavad:

 • 8 – Väga olulised kliendid ehk võtme-/ankurkliendid (nt tulu 10 000+ EUR)
 • 4 – Olulised kliendid (nt tulu 5…10k EUR)
 • 2 – Keskmise tähtsusega kliendid (nt tulu 1..5k EUR)
 • 1 – Madala tähtsusega kliendid (nt tulu 0,1…1k EUR)
 • 0,5 – Väga madala tähtsusega kliendid (alla 100 EUR)

IMPACT – Kui palju see mõjutab? Kui suur on mõju?

Kasuta fikseeritud väärtuseid:

 • 3 – Massiivne mõju
 • 2 – Suur mõju
 • 1 – Keskmine mõju
 • 0,5 – Väike mõju
 • 0,25 – Minimaalne mõju

CONFIDENCE – Kui kindel oled kahe eelmise faktori (REACH ja IMPACT) hinnangus?

Kasuta fikseeritud väärtuseid:

 • 100% – kõrge kindlus
 • 80% – keskmine kindlus
 • 50% – madal kindlus
 • 20% või vähem – pole aimugi

EFFORT – Kui palju jõupingutust see nõuab?

Valik A: Lihtne skaala

 • 4 – Suur jõupingutus (12+ inimkuud)
 • 2 – Keskmine jõupingutus (3..12 inimkuud)
 • 1 – Väike jõupingutus (1..3 inimkuud)
 • 0,5 – Triviaalne jõupingutus (vähem kui 1 inimkuu)

Valik B: Number

Arenduseks kuluv inimkuude arv, arvestades kogu featuuri elutsüklit.

Näiteks:

 • 2 nädalat planeerimist + 2 nädalat disaini + 4 nädalat programmeerimist = 2 inimkuud;
  või
 • 4 inimest x 3 kuud = 12 inimkuud

Arvutamise valem

RICE skoori arvutamise valem on: (Reach x Impact x Confidence) / Effort

 

Kuidas hakata RICE mudelit kasutama?

Esimese sammuna tuleb välja töötada RICE mudel, mis sobib sinu organisatsiooni vajadustega. Selle jaoks soovitan korraldada tooteomanike töötuba, kus saate mudeli tegureid arutada ja mudelit ennast valideerida. Aega võiks varuda vähemalt 2 tundi.

Kõige keerulisem on leida sobivat Reach tegurit. Impact ja Confidence on juba fikseeritud väärtused ja siin midagi ise nuputama ei pea. Samuti tuleb otsustada, milline on sobivaim variant Effort teguriks.

Vajadusel saate igale RICE mudeli tegurile lisada täiendavat detailsust, aga soovitan hoida mudelit lihtsana. REACH tegur võiks koosneda ühest, kahest või äärmisel juhul kolmest tegurist. Lihtsat mudelit on alguses küll keerulisem välja töötada, aga hiljem jällegi lihtsam meeles hoida ja kasutada.

Kindlasti valideerige eri mudelite variante konkreetsete arendustööde abil. Siin saate kasutada RICE mudeli tabeli põhja, mida saate muuta vastavalt vajadusele. Analüüsige kas saadud RICE skoorid on pädevad. Juhul kui nt REACH väärtused on kõigil arendustöödel samad, siis võib see olla hoiatav märk, et sisendid sellisel kujul ei toimi ja nendega tuleb veel tööd teha või teine variant – tuleks lisada valideerimisse uusi ja senistest erinevamaid arendustöid.

Töötoa lõpus kirjutage üles oma meeskonna kokkulepe RICE mudeli kasutamise kohta. Juhul kui te kohe esimese töötoaga veel kokkuleppele ei jõua, siis ärge heitke meelt – sobiva RICE mudeli loomine ongi keeruline ülesanne. Te saate teha täiendavat analüüsitööd ja korraldada seejärel jätku-töötoa.

Olenemata sellest, millist mudelit kasutate, muutke selle kasutamine ühtseks kõigis oma organisatsiooni meeskondades. Mitu erinevat RICE mudelit samas organisatsioonis võivad tekitada suurt segadust.

RICE mudeli tabeli põhi. Autori pilt.

Tööriistad

Siit saad alla laadida RICE mudeli väljatöötamise töötoa juhised, tabeli mudeli valideerimiseks ja edasiseks kasutamiseks ning RICE mudeli kiirspikri.

Ava ja tee koopia RICE Prioritization Model Template (google drive)

Kokkuvõte

Kui oled tooteomanik, kes peab hindama eri arendustööde äriväärtust ja koostama pikema ajaperioodi teekaarti, siis aitab RICE mudel sul lihtsamini tööde prioriteete seada ja teha pikas plaanis õigemaid otsuseid.

Võid RICE prioriseerimise katsetamist alati alustada klassikalisest mudelist, kus:

 • Reach on klientide arv, kes seda võimalust kasutama hakkavad 
 • Impact on mõju suurus fikseeritud skaalal
 • Confidence on Reach ja Impact hindamise kindlus, jällegi fikseeritud skaalal
 • Effort on arenduseks kuluv inimkuude arv

Kui klassikaline mudel ei tundu sobivat, siis proovige ühiselt koos meeskonnaga välja töötada just teie vajadustele sobiv mudel. Vajalikud tööriistad leiad siit blogipostist.

 

Millist prioriseerimise tehnikat Sina täna kasutad? Jaga oma mõtteid kommentaarides.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Samal teemal

Tooteomaniku 8 suurimat viga

Tooteomaniku 8 suurimat viga

Tooteomaniku roll on kõige tähtsam roll tarkvaraarenduse meeskonnas. See roll ei ole kaugeltki lihtne, vastutusvaldkond on suur ja kirju, töökoormus tavaliselt samuti ja nii võibki juhtuda, et kuskilt hakkavad “õmblused kärisema”. Olen kokku pannud kaheksa enim levinud tooteomaniku viga, mis on tootearenduses kõige suurema mõjuga.

2,077 Views

Agiilne mõtteviis ja müüdid selle ümber

Agiilne mõtteviis ja müüdid selle ümber

Mõistet “agiilne” on ilmselt paljud inimesed kuulnud erinevates kontekstides – nii koerte treeningutest rääkides, IT ja tarkvaraarenduse juttudes, organisatsiooni juhtimise teemades, ja mujal. Kirjutan lahti 9 müüti, mis mõiste “agiilne” ümber ringlevad ja mida olen oma töö käigus tihti kohanud.

2,716 Views

Mis on agiilsus?

Mis on agiilsus?

Agiilsus on võime luua muutusi ja neile reageerida. See on viis ebakindlas ja muutuvas keskkonnas toimetulekuks ning selles edu saavutamiseks.

4,822 Views

Merle profiilipilt väike

Iga uus kontakt on võimalus uueks ja põnevaks koostööks - kirjuta või helista mulle ja arutame kuidas saaksin Sind aidata. 

Esimene konsultatsioon ja pakkumise tegemine on alati tasuta. 

Ole kursis agiilse maailmaga - liitu uudiskirjaga

Ole kursis agiilse maailmaga - liitu uudiskirjaga

Teavitan Sind värsketest blogipostitustest, uuringutest ja trendidest agiilse tarkvaraarenduse teemadel.

Aitäh, et liitusid!